2D учебна видео игра за развитие на паметта (проект ИКТвНОС)

Добре дошли в страницата на екпериментална 2D учебна видео игра за развитие на паметта, създадена по проект ИКТвНОС.

След като играчът избере желаното ниво на трудност, в полето на играта се показват четен брой карти, като всяка карта си има своя свързана карта, с която образува двойка. Двойките могат да бъдат еднакви картинки (трудност: "много лесно"), лява и дясна част на картинка (трудност: "лесно"), картинка и текст свързан с картинката (трудност: "средно"), или начало и край на изречение (трудност: "трудно").

В началото на играта картите се разбъркват и разпределят на полето с гърба си нагоре. Целта на играта е да се намерят всички двойки карти с минимален брой ходове, като при щракване на дадена карта, следващата избрана трябва да е свързаната с нея, за да се покаже двойката карти. Един ход се смята за последователното щракване върху две неразкрити карти. Ако за даден ход двете последователно избрани карти не образуват двойка, то ходът се счита за неуспешен и двете избрани карти се обръщат. Нивото приключва при откриване на всички двойки от карти. За да се премине към следващото ниво е необходимо двойките да се открият за брой ходове, по-малък или равен на броя на картите - в този случай се получава максималният брой точки за даденото ниво. В обратен случай, играчът получава половината от точките за даденото ниво, като има право да се опита да изиграе играта отново на същото ниво. След всяка победа има опция да се започне отначало, което ще върне играча пред първото меню за избор на трудност и ще занули събраните точки.

Екранна снимка от играта

Играта може да се играе локално - за целта свалете ZIP архив с десктоп версия на играта оттук. Разархирайте го и стартирайте изпълнимия файл в основната папка.
Приятна игра и успех!

Към списъка с игри